VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ PAMĚTNÍ DESKY ILSE WEBEROVÉ

Spolek Fiducia vypisuje další veřejnou soutěž – předmětem soutěže je návrh a realizace pamětní desky Ilse Weberové. Pamětní deska bude umístěna na fasádě domu Šalounova 18 ve Vítkovicích, jenž byl dlouholetým bydlištěm Ilse Weberové (1903– 1944), vítkovické rodačky, židovské spisovatelky a hudební skladatelky. Pamětní deska bude financována z daru Ilony Rozehnalové, respektive z finanční odměny, kterou získala jako součást udělené Ceny města Ostravy a darovala spolku Fiducia na vytvoření pamětních desek významným ostravským rodačkám.

Záměrem spolku Fiducia je připomenout vítkovickou rodačku Ilse Weberovou, jež bydlela v budově na Šalounově 18, kde dnes sídlí Česká pošta. Ilse Weberová byla spisovatelka knih pro děti, básnířka, hudebnice a mimořádná osobnost meziválečné ostravské židovské komunity. Narodila se v někdejší vítkovické rychtě, vedle mateřského německého jazyka uměla výborně i česky a cítila se být vítkovickou patriotkou a vlastenkou. Vydala několik knih židovských pohádek, spolupracovala s ostravským rozhlasovým studiem, skládala písně a dopisovala si s Karlem Čapkem. V únoru 1942 byla deportována do Terezína, kde nesmírně obětavě pracovala jako dětská ošetřovatelka (pro uvězněné děti mj. skládala a zpívala ukolébavky) a v těžkých podmínkách pokračovala v literární tvorbě. Její tehdejší básně a další texty se podařilo zachránit díky důmyslné skrýši v kůlně na nářadí a jsou shrnuty v publikaci z roku 2012 Kdy skončí naše utrpení. Život této hrdinné a výjimečné bytosti tragicky vyhasnul v osvětimském koncentračním táboře. Mnohé její písně a zhudebněné verše z terezínského ghetta „zlidověly“ a jsou dnes na repertoáru řady předních interpretů a sborů z celého světa (slavnými se staly zejména ukolébavka Wiegala či balada Ich wandre durch Theresienstadt).
Pamětní deska bude vytvořena ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Za ochotu děkujeme městskému obvodu Vítkovice. 

Hodnotícím kritériem je kvalita a originalita uměleckého ztvárnění, přiměřenost materiálového řešení a vhodné zasazení pamětní desky v kontextu existujícího objektu. O výsledcích soutěže bude rozhodovat porota složená z odborníků a zástupce vypisovatele. Výsledky soutěže vypisovatel zveřejní nejpozději do 30. 4. 2022, všechny návrhy včetně hodnocení poroty budou představeny veřejnosti nejpozději do 30. 6. 2022.

Složení poroty:
Jaroslav Koléšek – vedoucí ateliéru sochařství fakulty umění Ostravské univerzity Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy Ostrava, příspěvkové organizace Marek Pokorný – ředitel městské galerie Plato
Milena Vitoulová – architektka
Ilona Rozehnalová – za zadavatele, předsedkyně spolku Fiducia

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 4. 2022.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ