Video ze křtu druhého bulletinu Krásná Ostrava

Video natočili studenti  katedry audiovizuální tvorby Slezské univerzity. Moc děkujeme, poděkování patří také vedoucí katedry Monice Horsákové.  Okrášlení proběhlo 21. září 2013 u přívozské synagogy a v galerii Rubrum.  Video najdete zde:  http://www.youtube.com/watch?v=9lEl_LjADJo