Viktor Velek | Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní – archiv bulletinu 2/2019

Tento název doplněný číslicí 1 a ekvivalentním německým překladem se nachází spolu se jmény deseti osobností na obálce knihy, kterou koncem minulého roku vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Překlad naznačuje hned při prvním seznámení, že se čtenářům se zájmem o  migrační vazbu mezi Ostravou a  Vídní dostává do ruky kniha s  paralelním česko-německým textem. Tímto způsobem řešil muzikolog Viktor Velek už svou první monografii Lumír 150 (20151, 20162) věnovanou sbormistrům krajanského pěveckého spolku Lumír ve Vídni. Zatímco tato skoro šestisetstránková kniha byla motivována 150. výročím spolku, tak novinka souvisí s autorovým působením v Ostravě, konkrétně na hudební části Fakulty umění Ostravské univerzity. Více informací o novém přírůstku do hudebně-historické a  hudebně-lexikografické literatury s  vazbou na Ostravsko jsme se rozhodli přinést formou rozhovoru s autorem samotným. Kdy a  proč vlastně vznikla myšlenka napsat knihu o  hudebních umělcích, do jejichž životů se významně zapsala města Ostrava a Vídeň? Ve vzpomínkách se vracím někam k  roku 2014. Hledal jsem nějaké téma, na které by bylo možno získat grantovou podporu v regionu. A to ve smyslu zajištění výzkumu, zpracování knihy a  jejího vydání: knihu nakonec podpořila Nadace Český hudební fond. Navíc jsem chtěl novým způsobem vytěžit výsledky svého několikaletého výzkumu ve Vídni. Na čem přesně jste tam pracoval? S  blížícím se koncem doktorského studia na Universität Wien jsem si stále více říkal, že bych rád ve Vídni zůstal. Podařilo se mi pak ve spolupráci s dnes již zvěčnělým přítelem české muzikologie, prof. Th. Antonicekem, získat tříletý FWF-grant na výzkum hudebního života vídeňských Čechů v letech 1840–1939. Šlo o  výzkum tématu, které nebylo zpracované. Nikdo pořádně nevěděl, jakou podobu aktivity krajanů měly. Dnes jsme již mnohem poučenější, ale stále je to téma, které si zaslouží pozornost. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/09/KROS25_online.pdf