Vítkovice chtějí redukovat část areálu vysokých pecí, Zdroj: Moravskoslezský deník, 20.1.2005

Komise odborníků složená ze zaměstnanců společnosti Vítkovice dala dohromady návrhy, jak by měl v budoucnu vypadat areál starých vysokých pecí, které tvoří dominantu Ostravy. Areál vysokých pecí spolu s koksovnou a přilehlým Dolem Hlubina je ale národní kulturní památkou, tudíž ani vlastník tam bez povolení nemůže provádět jakékoliv zásahy. O své variantě, která počítá s vyčleněním části pozemků a redukcí některých objektů, proto chtějí Vítkovice přesvědčit vládu a změnit tak původně schválený rozsah památky. “ Potřebujeme nové rozhodnutí vlády,“ řekl ředitel pro strategii Vítkovic Jaroslav Borák.
Návrh hovoří o zachování technologického řetězce od těžby uhlí přes koksovnu až po výrobu surového železa. Současně ale pracovní skupina navrhuje odstranit budovy a stavby, které na tento řetězec nenavazují a které podle ní nejsou z historického hlediska cenné. “ Představu máme. Chceme zachovat technologický tok,“ sdělil Borák s tím, že zůstat by tam například měla ale jen jedna ze tří starých vysokých pecí, které v areálu stojí.
Úvaha o bourání části areálu, se kterou přišla společnost Vítkovice už před rokem, přitom způsobila tehdy mezi památkáři pozdvižení. “ Materiály s návrhy jsem oficiálně ani neoficiálně do ruky nedostal, mám zatím jen kusé informace. Ale Vítkovicím jsme naše požadavky řekli. Zachovat technologický tok a zachovat panoráma v nezměněném rozsahu,“ uvedl Miloš Matěj z Národního památkového ústavu v Ostravě. Proti odstranění objektů je i Miroslav Přikryl z odboru kultury a památkové péče krajského úřadu. “ Součástí areálu je rozměrná parcela, budeme souhlasit s tím, aby byla z památky vyčleněna. Nicméně u objektů jsme neshledali důvod, proč je odstranit,“ sdělil Přikryl.
Vítkovice se nyní chtějí domluvit s ministerstvem kultury a zhruba do půlroku připravit materiál na jednání vlády. S redukováním památky zatím ministerstvo nesouhlasí. “ Nicméně o přesnějším vymezení areálu národní kulturní památky jsme připraveni jednat a v tomto smyslu jsme si již také od vlastníka vyžádali potřebné doklady,“ informoval ředitel odboru památkové péče ministerstva kultury Jan Kaigl.
Pracovní skupina odborníků Vítkovic také navrhla, aby se historické vysoké pece, koksovna a přilehlý důl staly součástí obecně prospěšné společnosti s účastí Vítkovic, města Ostravy, Moravskoslezského kraje, ministerstva kultury a státního podniku Diamo, který spravuje Důl Hlubina. Takový subjekt by mimo jiné mohl získávát peníze i z veřejných zdrojů z tuzemska či Evropské unie.

Diskuse o budoucnosti a využití národní kulturní památky v Dolní oblasti Vítkovic se koná dnes od 18 hodin v antikvariátu Fiducia na Mlýnské ulici v Ostravě. Akce se koná ve spolupráci se sdružením Za starou Ostravu.

( ha)

Areál starých vítkovických železáren s Dolem Hlubina, který je kulturní památkou, zaujímá asi jedenáct hektarů Dolní oblasti. Jedinečné na areálu je podle památkářů spojení těžby uhlí, jeho zpracování až po výrobu železa. Celkově má Dolní oblast přes tři sta hektarů. Výroba surového železa a koksu tam byla ukončena v září roku 1998. Provozy se silně ekologicky znečištěnými pozemky, technologickými zařízeními a stavebními objekty zůstaly v majetku podniku. Vítkovice loni odhadly, že roční provozování tak rozsáhlého areálu by přišlo na čtyřicet až padesát milionů korun.