Vychází další ostravský sborník

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 17 hodin proběhne křest sborníku Ostrava 31, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska v sále hudebního oddělení Knihovny města Ostravy, ulice 28. října 2. Sborník vydává Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy a podílelo se na něm 13 autorů, z nichž tři představí své příspěvky. Ukázky z textů přednese Aleš Petrič, herec Divadla Loutek Ostrava. V novém sborníku vyšlo například pojednání o životním prostředí v Ostravě v době normalizace, slavných lodích z vítkovické oceli na vlnách moří a oceánů, vývoji veřejného knihovnictví v Ostravě v letech 1921 až 1945 a mnohé další. Večerem provede PhDr. Antonín Barcuch a nebude chybět hudební doprovod. Sborník je věnován třem osobnostem, které byly s jeho vydáváním úzce spjaty a v letošním roce nás nečekaně opustily – ředitelce Archivu města Ostravy PhDr. Blaženě Przybylové, zároveň výkonné redaktorce, historikovi PhDr. Mečislavu Borákovi a dlouholetému vydavateli sborníku Vítězslavu Bělovskému.