Vychází kniha Židé na Ostravsku

Ostrava bude mít první ucelené pojednání o dějinách židovské komunity na Ostravsku. Knihu,jejíž vznikl iniciovala  Židovská obec v Ostravě, napsal Daniel Baránek. Slavnostní uvedení se koná 7. 12. v 18:00 v prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia. Publikace nabídne vůbec první rozsáhlé a ucelené pojednání o dějinách židovské komunity na Ostravsku od jejího zrodu v 1. polovině 19. století až do jejího zničení během druhé světové války.Kniha má tedy nejen shrnout dosavadní literaturu, ale především výrazným způsobem prohloubit dosavadní bádání s důrazem na židovské společenství, prozkoumat, co místní Židy navzájem spojovalo a co naopak rozdělovalo, jaké aktivity společně i proti sobě vyvíjeli a jaké instituce (náboženské, dobročinné, politické) budovali.