Vydržať – v Ostravě vyšel sborník k narozeninám literární historičky Ivy Málkové – archiv bulletinu 3/2022

Ostravská literární historička Iva Málková letos oslavila kulaté výročí. Spolek Fiducia k této příležitosti vydal sborník Vydržať, ve kterém najdete příspěvky jejích kolegů, přátel a literárních vědců, kupříkladu Jiřího Trávníčka, Michala Jareše, Aleny Přibáňové či Jana Malury. Iva Málková má za sebou úctyhodnou ediční a kritickou práci, z níž můžeme vyjmenovat kupříkladu monografii o Vilému Závadovi, Františku Hrubínovi či Jaromíru Šavrdovi včetně edic jejich korespondence, práce na nejrůznějších odborných slovnících a literárněvědných publikacích. Aktuálně vede velký vědecký projekt, jenž se mimo jiné snaží zmapovat regionální literaturu Ostravska a jehož výstupem bude kromě jiného Literární mapa Ostravy 1918–2018 akniha Literární Ostrava. Zároveň pro mnoho lidí byla a je inspirativní pedagožkou, pod jejím citlivým a podnětným vedením prošla na katedře literatury Ostravské univerzity řada studentů, z nichž mnozí se literární vědou i díky jejímu přístupu dále profesně zabývají. Jednou z nich je i literární badatelka Lucie Antošíková, jejíž příspěvek ze sborníku zde přetiskujeme. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS39-online.pdf