VYJDE DRUHÉ ČÍSLO BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA

V den podzimní rovnodennosti 22. září 2013 vyjde další číslo bulletinu okrašlovacího spolku Krásná Ostrava. Křest druhého čísla bulletinu Krásná Ostrava se uskuteční v pondělí 23. září 2013 v 18:00, sraz bude před Galerií Rubrum, která sídlí na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě – Přívoze. Křest bude zahájen okrášlením místa, kde stávala přívozská synagoga. Poté se přesuneme do Galerie Rubrum, v níž se budou číst úryvky ostravských židovských autorů a podávat židovské občerstvení Ivana a Eli Motýlových.

V druhém čísle bulletinu Krásná Ostrava, který vydává Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, najdete množství zajímavých článků z historie i současnosti Ostravy a Ostravska. Literární kritik Pavel Hruška hodnotí křest prvního čísla bulletinu na Landeku, literární historik Martin Tomášek informuje o znovunalezeném cestopisu legionáře Antonína Hořínka. S divadelníkem Luďkem Eliášem hovořil u příležitosti jeho devadesátin pedagog Jiří Hruška. Historická témata zastupuje článek historika umění Martina Strakoše připomínající 80. výročí dokončení obchodního domu Bachner a jeho světově proslulého architekta Ericha Mendelsohna, nebo první část seriálu o ostravských zámcích od památkářky Romany Rosové. Architektka Milena Vitoulová zavzpomíná na jednu ze svých prvních realizací, oceňovanou budovu kruhových poslucháren VŠB. Z aktuálních témat nabídne bulletin článek publicisty Ivana Dzida o projednávání ostravského územního plánu nebo příspěvek sociálního geografa Ondřeje Slacha o demografickém vývoji Ostravy. Pobyt Philipa Glasse v Ostravě přiblíží hudební publicistka Renata Spisarová a na nedávno zemřelého písničkáře Pepu Streichla vzpomíná básník Petr Hruška. Pro soutěživé čtenáře připravil publicista a básník Ivan Motýl malý literární kvíz, rozhlasová redaktorka Monika Horsáková připomene patronku Slezska, svatou Hedviku. V bulletinu najdete i řadu dalších příspěvků a komentářů včetně zajímavých dobových vyobrazení a fotografií.

 Za tisk druhého čísla bulletinu děkujeme tiskárně Printo a Jiřímu Martuškovi. Za grafickou úpravu děkujeme Jiřímu Šigutovi. Za ediční práci děkujeme Monice Horsákové, redaktory druhého čísla bulletinu byli Monika Horsáková, Ilona Rozehnalová a Jiří Šigut.

 Bulletin Krásná Ostrava bude k dostání na křtu bulletinu v galerii Rubrum a poté od 24. 9. 2013 v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia. 

KROS TITULKA 02 2013