Vyšla kniha a elektronická mapa o architektonických plastikách s tematikou práce – archiv bulletinu 4/2021

Na konci roku 2020 vyšla v Ostravě objevná publikace Oslava všedního dne, která se velmi podrobně a novátorsky zabývá tematikou architektonických plastik s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Knihu připravila ostravská historička umění Renata Skřebská, jež v roce 2020 pro ostravský Dům umění kurátorsky připravila i tematicky blízkou výstavu Dělník je smrtelný, práce je živá. Publikace, jež byla v roce 2020 vydána paralelně v samostatné české a anglické verzi, vznikla jako výsledek jejího dlouhodobého výzkumu architektonické plastiky s tematikou práce. Toto téma nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno. Součástí projektu je elektronická mapa s odborným obsahem (Nmap) Architektonická plastika s tematikou práce, která poskytuje širší soupis výsledků průzkumu a dokumentace než rozsahem limitovaná publikace. Mapa nabízí uživatelům vyhledávání výsledků podle místopisu, časového rozložení, ikonografického programu a autorství. Díky integrovanému propojení Nmap s památkovým katalogem Národního památkového ústavu obsahuje také aktuální informace o stavu památkové ochrany a související dokumenty (evidenční list kulturní památky, rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku ad.), případně další obrazovou dokumentaci. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf