Výstava 120 let městské hromadné dopravy v Ostravě

Ostravské muzeum pořádá výstavu 120 let MHD v Ostravě,  vernisáž se uskuteční v úterý 8. července v 17 hodin v přízemí Ostravského muzea.     Na čtrnácti chronologicky uspořádaných tematických panelech s kolážemi černobílých i barevných fotografií bude představena 120letá historie provozování městské hromadné dopravy na Ostravsku. Např. na panelu s názvem „C.k rakousko-uherská monarchie“ lze zhlédnout ty úplně nejstarší fotografie z počátků provozu, kdy byly původní parní tramvaje nahrazeny elektrickými tramvajemi. Další panely s názvy  „První republika“, „Druhá světová válka“ nebo „Budování socialismu“ přiblíží jiná konkrétní období z bohaté historie ostravské veřejné dopravy. Na dokumentaci a přípravě prezentace se podíleli pamětníci z ostravského dopravního podniku a Kroužku přátel MHD.

Kromě fotografií výstava zahrnuje mnoho dalších zajímavých trojrozměrných exponátů, k nimž přispělo svými sbírkovými předměty také Ostravské muzeum. Pozornost si zaslouží modely vozidel MHD, sbírka jízdenek a dobových linkových orientačních tabulí nebo ukázky zastávkových označníků. Vyjímečným „kusem“ je originální tramvajový kontroler, česky řadník, což je zařízení, pomocí kterého řidiči klikami ovládají motory v nejstarších dvounápravových tramvajích.

Výstava potrvá do 31. 8.  2014. Na ni pak v sobotu 13. 9. navazuje vyvrcholení oslav letošního 120. výročí MHD, kterým je Den otevřených dveří. Ten se uskuteční zároveň v martinovském a porubském areálu Dopravního podniku Ostrava.

dpmo