Výstava Krása knižních vazeb představí i práci oceňované ostravské knihvazačky Elišky Čabalové

Archiv města Ostravy pořádá výstavu Krása knižních vazeb, která je prezentací prací čtvrté knihvazačské soutěžní přehlídky, pořádané Státním oblastním archivem v Třeboni. Účastníci dostali knihu Obrázky starých Budějovic , město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta v surové podobě, jen v neořezaných a nevázaných složkách a bylo na nich, jaký typ vazby zhotoví, do jakého materiálu knihu svážou a čím svou knižní vazbu dotvoří a ozdobí. Díky tomu vzniklo 96 neopakovatelných knižních vazeb, z nichž více než polovinu je možné zhlédnout na výstavě v Knihovně města Ostravy (ul. 28. října 2) od 5. 11. do 10. 12. 2015.
Mezi soutěžními pracemi 96 účastníků z 8 zemí první místo za uměleckou knižní vazbu v kategorii uměleckých knihařů pracujících mimo archivy získala doc. Eliška Čabalová z Fakulty umění Ostravské univerzity.

image