Výstava LEOPOLD A PAUL KUPELWIESER: UMĚNÍ – PRŮMYSL – ARCHITEKTURA

Galerie výtvarného umění pořádá výstavu, která je koncipována do dvou celků, z nichž jeden je věnován malíři Leopoldu Kupelwieserovi a druhý jeho synovi Paulu Kupelwieserovi, který působil jako ředitel Vítkovických železáren. Výstava bude k vidění od 6. 4. do 5. 6. 2016 a je k ní připraven i doprovodný program. Leopold Kupelwieser patřil k čelním představitelům rakouské náboženské malby. Realizaci předcházel badatelský průzkum a na výstavě tak jsou poprvé představena autorova díla ze sbírek českých i zahraničních galerií, národního památkového ústavu, olomouckého arcibiskupství. Zároveň je představena tvorba autorů, kteří byli Kupelwieserovými blízkými spolupracovníky či žáky, jako byli Josef von Führich, Friedrich Amerling, Franz Joseph Dobiaschofsky, August Xaver Karel von Pettenkofen, Gottfried Lindauer a Josef Kessler.  Stěžejní část výstavy je věnována Paulu Kupelwieserovi, jenž svým příchodem do Vítkovic v roce 1876 přinesl do výroby nejmodernější soudobé technologie a započal budovat Nové Vítkovice, které za jeho působení představovaly ve středoevropských poměrech konce 19. století unikátní stavební počin. Výstava představí na širším pozadí rozvětvené rodiny Kupelwieserů především osobnosti otce a syna, kteří dosáhli každý ve svém oboru mimořádných výsledků.

Komentované prohlídky s kurátory se uskuteční v Domě umění, a to ve středu 20. dubna, 11. a 25. května vždy v 16.30 hodin. Rezervace není nutná. Vstup na komentovanou prohlídku jes platnou vstupenkou na výstavu. Komentované prohlídky zakončí klavírní vystoupení Michala Bárty, který přednese Schubertovu skladbu Kupelwieser waltzer. Skladatel věnoval toto dílo Leopoldu Kupelwieserovi jako svatební dar.

image