Výstava Markéty Vaňkové zakončí činnost galerie Plato v Dolní oblasti Vítkovic před jejím přesunem do Bauhausu, respektive městských jatek

Ve středu 14. září v 18 hodin bude  za účasti autorky zahájena výstava Markéty Vaňkové s názvem Pravděpodobně na poli.   Výstavy Markéty Vaňkové (spolu s výstavou Maixe Mayera) zakončí působení městské galerie PLATO v Multifunkční aule Gong. Od května 2017 bude dočasně působit v bývalém hobbymarketu Bauhaus, než budou zrekonstruována památkově chráněná jatka. Ta by měla být v budoucnu sídlem městské galerie. „Markéta Vaňková nezískala Cenu Jindřicha Chalupeckého ani jiné podobně významné ocenění, nebyla součástí nějakého kurátorského nebo galerijního okruhu, neorganizovala dění na scéně, nezakládala skupiny a dnes tvoří v ústraní na sicilském venkově. Přesto ji považuji za jednu z nejvýznamnějších osobností českého umění posledních 20 let, která našla vlastní, přesvědčivý způsob, jak být současný a zároveň nepodlehnout tlakům uměleckého provozu. Jsem proto rád, že naše předposlední výstava v Gongu bude semi-retrospektiva, která ukazuje podstatné momenty její umělecké dráhy i nové práce, které dosud nebyly v České republice k vidění,“ řekl Marek Pokorný, umělecký manažer PLATO.Díla pro výstavu zapůjčili kromě autorky také Národní galerie v Praze, Adam Gallery a soukromí sběratelé. Architektonické řešení navrhl umělec Tomáš Moravec. U příležitosti zahájení výstavy vyjde také stejnojmenný katalog. Výstava bude  přístupná veřejnosti a potrvá do 24. prosince 2016. „Markéta Vaňková stojí za pozornost nejen pro své experimentování s materiály, formáty i médii, ale především proto, že je autorkou mírně unikající. Nevystavuje často, být umělkyní pro ni znamená postoj, ne nutkavý výkon. Její pevně konstruovaný svět, který se dotýká podstatných otázek bytí, odráží i architektura výstavy s posezením na centrálním ‚náměstí‘, odkud může divák objevovat autorčiny krajiny mysli,“ doplnila kurátorka Terezie Nekvindová.