Výstava Paměť Ostravy ve foyer Nové radnice

Až do konce května jsou ve foyer budovy radnice města vystaveny velkoformátové fotografie s názvem Paměť Ostravy. Jedná se o materiály pamětníků, které od roku 2014 shromažďuje Knihovna města Ostravy. Ta ve sběru pamětí v podobě fotografií, tiskovin, mluvených i zapsaných vzpomínek na život v Ostravě pokračuje také v letošním roce.  Pro ty, kteří chtějí, aby byly jejich vzpomínky zahrnuty do publikace Paměť Ostravy, se nabízí možnost, aby je odevzdali do kterékoliv pobočky knihovny do konce června. Publikace Paměť Ostravy, která vyjde ještě v letošním roce, bude obsahovat příspěvky ke čtení a knihovnictví v Ostravě.

radnice