Výstava unikátních historických fotografií Ostravy

Fotografická galerie Fiducia vystaví  unikátní originály historických fotografií Mariánských Hor a Michálkovic fotografa Antonína Havránka,  který Ostravu fotografoval na přelomu devatenáctého a dvacátého století a o němž psal.  Svou fotografickou prací zároveň pomohl oběma obcím v jejich dalším politickém vývoji.  Vernisáž výstavy za účasti kurátora Jiřího Hrdiny, člena našeho okrašlovacího spolku, se koná 24.6. v 18:00.

Album Mariánských Hor vytvořil  Antonín Havránek na jaře roku 1902, jeho fotografie svázané do formy skutečného alba,  s koženými deskami i mosazným kováním, sváže knihtiskárna Rudolfa Vichnara v Moravské Ostravě a v roce 1906 je pod názvem „Pohledy Mariánských Hor na Moravě, příloha žádosti na jeho Veličenstvo za povýšení na město, podobizněno z jara 1902“ připojí  vedení obce k žádosti číslo 8.776 a zašlou „Apoštolskému Veličenstvu císaři  a králi Františku Josefu I.“  Ten pak vlastnoručním podpisem  1. dubna 1907 žádost schválí, povýší Mariánské Hory na město a popřeje mu šťastný a nerušený rozvoj. Antonína Havránka provázel vždy vozka s koňmi , ale také budoucí starosta Mariánských Hor MUDr. Jan May  a  tehdejší starosta obce Adolf Sýkora .  Jak jeho dům  pod názvem fotografie „Letohrádek starosty obce Adolfa Sýkory“, tak i dům Jana Maye  „stály modelem“ Antonínu Havránkovi. Ten si na většině fotografií také aranžoval obyvatele obce. Poutí Mariánskými Horami roku 1902 diváka provází horníci kamenouhelného dolu „Marie Anne“, zaměstnanci obecního úřadu a v něm umístěného hostince, žáci , učitelé a katecheta obecní školy i školy dívčí, trhovci a personál hotelu „U koule“, obchodník Vilém Sonne i průvodčí tramvaje. A především všude přítomný fotografický fiakr.

 Byl-li Antonín Havránek pozván na slavnosti povýšení na město v neděli 21. dubna 1907 nevíme, kvalita odvedené práce se mu však vyplatila. Možná, že v tu dobu zrovna fotografoval v Michálkovicích. I tato obec totiž doprovodila svou žádost o udělení statutu městyse albem fotografií Antonína Havránka.  Jejich „Gesuch der Gemeinde Michalkowitz um Erhebung zum Marktflecken“ byla úspěšná a Michálkovice získaly 1. dubna 1907 statut městyse.

  Původní originály – kontaktní kopie negativů z velkoformátové kamery formátu 24×30 cm, adjustované na firemních kartonech fotografa budou vystaveny poprvé, fotografie Michálkovic pak vůbec poprvé publikovány. 

  Součástí výstavy je zároveň projekce ateliérových fotografií, které by se snad daly s nadsázkou nazvat „Všichni dobří Ostraváci“. Na více než dvou stech promítaných fotografií se představí defilé těch, kteří byli součástí života Ostravy v letech 1863 – 1918.  Snad se divákům v jejich tvářích podaří nalézt rysy a podoby lidí, které možná denně potkávají v ostravských ulicích.

 Kurátorem výstavy je Jiří Hrdina (1963), historik ostravské fotografie, doktorand FAMU a pedagog .

Antonín_Havránek

X C 4 Chlapecklá škola čís. pop. 95 vystavena v r. 1895 List 1