Výzva sdružení Za starou Ostravu Moravskoslezskému kraji ve věci mědiálně avizovaného bourání v areálu DOV, leden 2004

Před veřejnou debatou ve Fiducii s názvem Vítkovickou Dolní oblast bourat nebo ne? zaslalo sdružení Za starou Ostravu hejtmanovi Moravskoslezského kraje své stanovisko a žádost o zodpovězení otázek.

—————————-

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o poskytnutí informací

Vážený pane ,
chtěla bych Vás tímto požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí několika odpovědí, které se dotýkají památkové ochrany Dolní oblasti Vítkovic.
Akciová společnost Vítkovice se chystá otevřít debatu o technické a kulturní hodnotě Dolní oblasti, což vydala ve své tiskové zprávě, kterou přikládáme. Lze z ní vycítit pochybnosti o významu této Národní kulturní památky, na což chceme jako občanské sdružení reagovat veřejně. Generální ředitel Vítkovic Jan Světlík ve svém prohlášení neoprávněně zpochybňuje schopnosti odborníků, kteří se dlouhodobě věnují technickým památkám a chce „dodat přesvědčivé argumenty Ministerstvu kultury“ snižující význam areálu Dolní oblasti.

Při koupi části Vítkovic, jejíž součástí je Dolní oblast, však pan Světlík věděl, že se jedná o národní kulturní památku a podle všeho nebyl k nákupu nucen násilím. Při uvážení těchto souvislostí se nový nabyvatel svým záporným postojem k národní kulturní památce staví do negativní pozice, neboť jen stěží bude vyvracet podezření, že danou lokalitu nekoupil v rámci celku ze spekulativních důvodů. K takovému příkladu bychom v Ostravě nemuseli chodit daleko, stačí zmínit objekt bývalých městských jatek a jeho kupce i prodejce v jednom Bauhaus.

Díky unikátnímu zachování celého areálu ve Vítkovicích navrhují odborníci z řad architektů, památkářů, a inženýrů zařazení památky do seznamu UNESCO, který bývá rozšiřován jen velmi výjimečně. Ostrava by se tak mohla ocitnout na celosvětovém seznamu UNESCO a industriální minulost by nabyla nového významu. Pracovní skupina, která má být Vítkovicemi ustavena by se měla spíše snažit o zapsání památky do seznamu UNESCO, a ne o rušení její ochrany. Se vstupem České republiky do Evropské unie by měl vlastník i město, na jehož území je památka takového významu , snazší přístup k strukturálním fondům EU, navíc se památky chráněné UNESCO automaticky ocitají na seznamu turistických zajímavosti distribuovaném po celém světě. Takovou reklamu si žádné město ani vlastník nemůže dovolit.

Do prostoru Fiducia jsme na pondělí 9. února 2004 pozvali zástupce akciové společnosti Vítkovic, města, kraje, památkového ústavu a nadace Landek. S touto veřejnou debatou bude současně zahájena informační výstava ve vstupním prostoru Fiducia věnovaná Dolní oblasti Vítkovic, rádi bychom tam také zveřejnili Vaše odpovědi na následující otázku:

otázka pro zastupitele města a kraje:
Čím chcete jako představitelé města přispět k zachování a rozvoji národní kulturní památky v Dolní oblasti Vítkovic?

otázka pro pana Světlíka:
Proč jste při koupi akciové společnosti Vítkovic nežádal o vyčlenění Národní kulturní památky z kupovaného majetku a zároveň jste se nezasadil o to, aby zodpovědnost za tuto lokalitu převzal stát, respektive Diamo státní podnik, který spravuje sousední důl Hlubina?

Děkuji Vám za odpověď. Stačí když ji zašlete elektronicky.

S pozdravem Olga Slámová
jednatelka občanského sdružení
Za starou Ostravu