Z archivu – 2.11. 1946 zemřel Alois Sprušil, jeden z iniciátorů vzniku Domu umění

Dne 2. listopadu 1946 v Moravské Ostravě zemřel Alois Sprušil (narodil se 12. května 1872 v Žeravicích, dnes městská část Přerova). V Ostravě působil od roku 1905, kdy byl jmenován úředníkem Okresního soudu ve Slezské Ostravě, později Okresního soudu v Moravské Ostravě. Je však znám především jako zakládající člen Spolku pro vystavení a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, ustaveného v roce 1923 (později Spolek Dům umění). Byla to první česká kulturní instituce v Ostravě mající ve své náplni soustavnou prezentaci výtvarného umění. Dům umění v Ostravě byl slavnostně otevřen 12. května 1926 a Alois Sprušil v jeho čele působil 20 let. Díky jeho aktivitě byly za tuto dobu spolkové sbírky rozmnoženy z původních 122 na 2100 akvizic. Ostravský Dům umění se stal jednou z nejprestižnějších výstavních institucí v tehdejším Československu.

 

Zdroj: Archiv města Ostravy