Z archivu – 6.11. 1931 Ostravu navštívil slavný violista Paul Hindemith

Dne 6. listopadu 1931 účinkoval na I. symfonickém koncertu v Národním divadle moravskoslezském v Moravské Ostravě světově proslulý reprezentant moderní světové hudby, profesor na státní konzervatoři v Berlíně, violista Paul Hindemith. Dirigoval Jaroslav Vogel. Další Hindemithova návštěva Ostravy spojená s účinkováním se konala 6. prosince 1932. V obou případech hrál své vlastní skladby.

 

Zdroj: Archiv města Ostravy