Za Ostravu krásnější, Monika Horsáková, Český rozhlas Ostrava 19. 5. 2013

Ostrava má Okrašlovací spolek. Volně navazuje na obdobná seskupení z předválečného období. Jeho členy jsou osobnosti zdejšího společenského a kulturního života, kteří se rozhodli, že moravskoslezskou metropoli učiní krásnější.Pozitivní zprávy se v dnešním mediálním světě příliš nenosí. Přemýšlet, zda za to mohou čtenáři, posluchači a diváci, kteří chtějí kdoví proč slyšet spíš o lidském neštěstí, nebo novináři honící se za senzací, je jako spekulovat nad pověstným prvenstvím slepice nebo vejce.
Patřím mezi lidi, kteří mají pozitivní zprávy rádi, a taky mezi novináře, kteří o nich se stejnou radostí píší. Mezi takové pozitivní zprávy posledních dní patří bezesporu vznik ostravského Okrašlovacího spolku.
Jeho členy jsou osobnosti z ostravských divadel, fakult, archivů, galerií, zkrátka všichni, kterým už dlouho není prostor, ve kterém žijí, lhostejný. Namátkou básník Petr Hruška, režisér Radovan Lipus, historik Martin Jemelka, historik architektury Martin Strakoš, výtvarník Jiří Surůvka,  Ilona Rozehnalová z Fiducie nebo kolegyně z rozhlasu Renáta Spisarová.
Spolek bude fungovat nezávisle na dotacích či peněžních darech, vše tedy bude stát pouze na dobrovolnických aktivitách. Okrašlovat se přitom bude každé úterý. Vše vypukne za dva dny – tedy 21. května. To chtějí členové spolku okrášlit pamětní desku mlýna na Mlýnské ulici – očistí ji od sprejů a plakátů a pomníček osadí zahrádkou. Na místě přibude i cedule, která popíše klíčové okamžiky z minulosti dnes již neexistujícího mlýna.

Ve stejné chvíli spolek spustí i webové stránky. Na těch bude mimo jiné mapa s okrášlenými místy. A okrašlovat se bude nejen fyzicky, ale i duševně. Spolek bude vydávat bulletin, který bude obsahovat autorské články, humorné sloupky, kritické glosy, komiksy a články o zajímavých místech a lidech.

Říkám si, kolikrát denně se člověk rozčílí, že něco někde nefunguje, že se na ulici jen tak tak vyhnul pohozené banánové slupce (nebo něčemu horšímu), že by si sprejeři mohli ke své tvorbě najít jiná místa než nové fasády domů, že je lavička na zastávce rozlámaná.

To vše ale nevzniklo samo, i za tím stojí konkrétní člověk. Je tedy na každém z nás, aby začal sám u sebe. Lidé z Okrašlovacího spolku to udělali. Přestali nadávat a začali okrašlovat.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/ostrava/poznamka/_zprava/monika-horsakova-za-ostravu-krasnejsi–1213690