Zachráněný Směrník bude slavnostně instalován v Ostravě

Socha Směrník, které měla být zdemolována, je definitivně zachráněna a bude slavnostně instalována v pátek 17. července v 15:00 před novým sídlem Národního památkového ústavu v Ostravě na ulici Odboje.  Slavnostní prezentaci sochy provede ředitel ostravského pracoviště NPÚ Michal Zezula a iniciátor záchrany sochy Jakub Ivánek. Na místě hosté získají pohlednici vydanou na paměť záchrany a slavnostní instalace sochy Směrník. Pohlednici vydalo občanské sdružení Fiducia ve spolupráci se spolkem Důl architektury, okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a NPÚ.  Po slavnostním odhalení sochy a instalaci pamětní destičky, kterou vytvořila sochařka Šárka Mikesková, mohou hosté dále pokračovat na komentovanou prohlídku výstavy Brusel na Ostravsku v Domě umění, provázenou od 16.30 historikem architektury Martinem Strakošem.

Všichni jste srdečně zváni!

Socha Směrník z monolitického betonu od sochaře Václava Uruby z roku 1969, původně umístěna před budovou železničního nádraží v Havířově, je nově instalována před sídlo Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě (dále jen NPÚ), na ulici Odboje. Socha stála až do března 2014 před železničním nádražím v Havířově. Bývalé zastupitelstvo města Havířova v čele s primátorem Zdeňkem Osmanczykem odsouhlasilo demolici sochy kvůli jejímu špatnému technickému stavu. Proti tomuto záměru se postavila občanská iniciativa.
Spolek Důl architektury sochu od města za symbolickou 1 Kč odkoupil a za náklady necelých 40 tisíc korun nechal převést do depozitáře NPÚ. Spolek Důl architektury prodal sochu opět za symbolickou 1 Kč NPÚ, který Směrník na své náklady opravil. Oprava vyšla na 130 tisíc a provedl ji restaurátor Tomáš Skalík.
„Se záchranou sochy, zejména se získáním finančních prostředků nám pomohlo mnoho lidí, kterým bych chtěl poděkovat,“ říká hlavní organizátor záchrany Směrníku, vědecký pracovník Jakub Ivánek, člen spolku Důl architektury a okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.
Díky finanční sbírce spolku Důl architektury a pomoci okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu a NPÚ byla socha zachráněna, přestěhována do Ostravy a nově umístěna ve veřejném prostoru na ul. Odboje před nové sídlo NPÚ.
„Socha Směrník vyjadřuje křížení cest u železničního nádraží v Havířově, cesty na Orlovou, Ostravu, Český Těšín, a proto socha patří před výpravní budovu,“ říká architekt Adam Guzdek, místopředseda spolku Důl architektury a dodává: „Jsme však velice rádi, že byla uchována a doufáme, že někdy v budoucnu může být socha na původní místo opět navrácena.“

Pokud by Vás zajímalo více informací, tak je najdete na webových stránkách Dolu architektury – www.dularchitektury.cz nebo také na facebookových stránkách www.facebook.com/dularchitektury , dularchitekturyzs@gmail.com

smernik