Zářijová výstava ostravského archivu ve foyer radnice – Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století

Archiv města Ostravy připravil v roce 750. výročí první zmínky o Ostravě svoji dvacátou zářijovou výstavu nazvanou Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století, která stejně jako ty předchozí nabídne návštěvníkům příležitost nahlédnout do bohaté minulosti města.Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 4. září ve 14 hodin ve vestibulu Nové radnice.

Letošní výstava časově i tematicky naváže na tu loňskou, v níž byl připomenut jedinečný přerod Ostravska v průběhu 19. století. Tam, kde bylo pomyslné vyprávění před rokem ukončeno, bude nyní plynule pokračovat líčením mnohdy až revolučních událostí 20. století a jejich konkrétním odrazem v dějinném vývoji Ostravy.

Cílem výstavy je s pomocí dobových dokumentů zprostředkovat nejdůležitější mezníky a zlomové okamžiky, které určovaly politické, hospodářské a sociální dění na Ostravsku v dramatickém, stále se zrychlujícím a proměňujícím 20. století, a to od časů habsburské monarchie a jejího rozkladu, přes vznik novodobého československého státu až po rozpad jeho federativního uspořádání. Výstava objasní postupnou integraci obcí Ostravska do podoby současného statutárního města, nacionální a sociální rozpory ve společnosti, s nimiž souviselo rozpoutání dvou světových válečných konfliktů i nástup totalitárních režimů, a připomene složité období obnovování pluralitní demokracie a ekonomické transformace po pádu komunismu. V případě událostí 20. století se jedná o historii relativně nedávnou a převážná část současníků ji samozřejmě ve větší či menší míře osobně prožila. Výstava proto může být i příležitostí ke konfrontaci vlastních zážitků a vzpomínek se svědectvím archivních pramenů.

Výstava je volně přístupná od 5. do 29. září ve vestibulu Nové radnice v pracovní dny od 8 do 19 hodin, v soboty a neděle od 9 do 19 hodin.