Zasedání č. 201202 – 16. zasedání zastupitelstva města Dne 25. 4. 2012

Zasedání č. 201202 – 16. zasedání zastupitelstva města Dne 25.04.2012 12:08:53

 

bod č. 14. – Předložení ke schválení roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM „Ostrava ­ Magnet regionu“ a „Ostrava ­ Pól rozvoje“, předložení žádostí o dotaci a schválení zařazení projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

 

(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Kajnar, primátor)

 

[…]

 

5) schvaluje v případě úspěšnosti projektu Trolejbus Karolina I. etapa dle bodu 3a) tohoto usnesení financování v celkové výši 68 400 tis. Kč.- v roce 2012:na zajištění předfinancování projektu ve výši 30 400 tis. Kč- v roce 2013:na zajištění předfinancování projektu ve výši 38 000 tis. Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 10 260 tis. Kč dle předloženého materiálu 0930/ZM1014/16 ….. 35

 

6) schvaluje v případě úspěšnosti projektu Tramvajová zastávka Karolina dle bodu 3b) tohoto usnesení financování v celkové výši 95 000 tis. Kč- v roce 2012:na zajištění předfinancování projektu ve výši 95 000 tis. Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 14 250 tis. Kč dle předloženého materiálu 0930/ZM1014/16 ….. 35

 

7) schvaluje v případě úspěšnosti projektu Nová ulice Porážková dle bodu 3c) tohoto usnesení financování v celkové výši 139 000 tis. Kč- v roce 2012:na zajištění předfinancování projektu ve výši 139 000 tis. Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 20 850 tis. Kč dle předloženého materiálu 0930/ZM1014/16 ….. 35 8) schvaluje v případě úspěšnosti projektu Prodloužená Ruská dle bodu 3d) tohoto usnesení financování v celkové výši 302 972 tis. Kč- v roce 2012:na zajištění předfinancování projektu ve výši 151 486 tis. Kč- v roce 2013:na zajištění předfinancování projektu ve výši 151 486 tis. Kč, přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 45 446 tis. Kč dle předloženého materiálu

[…]