Záznam ostravské Armidy vychází na CD, pokřtěno bude v Divadle Antonína Dvořáka 

Národní divadlo moravskoslezské společně s Českým rozhlasem iniciovalo vydání nekomerčního 3CD s LIVE záznamem poslední opery Antonína Dvořáka ARMIDA. Křest se uskuteční v úterý 3. března 2015 v 17 hodin ve foyeru 1. balkónu Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě za účasti Dany Burešové (Armida), Tomáše Černého (Rinald), Ulfa Paulsena (Ismen), Roberta Jindry (dirigent) a dalších hostů.

Nahrávka opery Armida, uvedené v novodobé české premiéře operou Národního divadla moravskoslezského dne 3. května 2012 v Divadle Antonína Dvořáka, byla zaznamenána ve špičkovém obsazení pod vedením dirigenta Roberta Jindry Českým rozhlasem Ostrava dne 8. listopadu 2012. Záznam byl součástí programu „Operní sezóna“ Evropské vysílací unie (EuropeanBroadcasting Union), který přejalo 15 národních rozhlasových stanic EBU, včetně sítě veřejnoprávních rozhlasů Severní Ameriky a Japonska. Bylo to historicky poprvé, kdy se záznam Českého rozhlasu Ostrava a operního představení z Národního divadla moravskoslezského dostal do prestižní mezinárodní výměnné nabídky záznamů a přenosů z předních operních domů světa: „Záznam představení je po umělecké stránce velice zdařilý, s některými opravdu pozoruhodnými výkony. Ostravská opera tím prokazuje dílu, jeho autorovi i naší kultuře mimořádnou službu,“ uvedla po pořízení nahrávky hudební redaktorka Českého rozhlasu a členka Hudební skupiny Euroradia Dagmar Henžlíková.

„Věříme, že nahrávka vstoupí do historie nahrávek oper Antonína Dvořáka v českém a světovém kontextu a bude tak důstojnou připomínkou 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka,“ říká koordinátorka mimořádných projektů NDM Martina Klézlová. Editor CD a dramaturg opery NDM Daniel Jäger k tomu dodává: „Vydáním tohoto CD chceme také upozornit světové operní domy na toto pozoruhodné Dvořákovo dílo, zpracovávající mimo jiné celoevropský námět. Nahrávka je zároveň jedinečným dokumentem současné generace pěvců (Dana Burešová, Tomáš Černý, Ulf Paulsen, Martin Bárta, Martin Gurbaľ ad.), která paradoxně nemá tolik nahrávek ve srovnání s generacemi předcházejícími.“