Zdenka Rozbrojová | Výlety do zámecké zahrady v Ostravě-Kunčicích – archiv bulletinu 4/2020

V roce 2001 jsme s fotografkou Vierou Gřondělovou vyrazily hledat a zdokumentovat jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) ve správním obvodu Slezské Ostravy v Kunčicích. Nafotit exotickou dřevinu jsme potřebovaly pro výstavu o Slezské Ostravě. Jinan byl podle rozhodnutí z roku 1998 vyhlášen památným stromem města Ostravy a byl mu udělen název Jinan u zámečku na ul. Frýdecké. V kartě jinanu je uveden také věk dřeviny (v době vyhlášení měl 100 let), dobrý zdravotní stav a vysoká estetická a sadovnická hodnota dřeviny. Dostupná publikace botanika a dendrologa Karla Hiekeho k zámeckým parkům na Moravě z roku 1985 popisuje park kolem nepříliš udržované zámecké budovy jako menší park přecházející v užitkovou zahradu s ovocným sadem. Vyzdvihuje výskyt okrasných dřevin, zejména sloupovitého jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), statného tisu červeného (Taxus baccata), převislého jasanu (Fraxinus excelsior ‚Pendula‘), dubu červeného (Quercus rubra), platanu javorolistého (Platanus x acerifolia) či širokolistého šácholanu Soulangeova (Magnolia x soulangeana). Hieke se nezmiňuje o zbytku zámeckého parku, který se nachází na druhé straně ulice Frýdecké. Ulice vybudovaná v 70. letech 20. století totiž přeťala zámecký areál na dvě části. Zelená plocha mezi ulicí Frýdeckou, Barutovou a Serafínovou byla zaregistrována mezi významné krajinné prvky v roce 1996 (VKP Park na ulici Frýdecké v Ostravě Kunčicích). … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS31-online-verze.pdf