ZEMŘEL JOSEF SUČÍK, AUTOR LEXIKONU ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ

Ve věku 54 let odešel po dlouhé těžké nemoci ostravský patriot a podporovatel zdejší kultury Josef Sučík.V 80. letech, během neradostných časů tzv. normalizace, se na Ostravsku zapojil do organizování výstav výtvarného umění, zejména tvorby mladé generace, která se nechtěla nikterak podílet na provozu oficiální a vládnoucím komunistickým režimem protěžované výtvarné scény. Pořádal také tzv. Konfrontace, jednodenní akce, na nichž se scházely a svou tvorbu prezentovaly mnohé zajímavé osobnosti z řad ostravských hudebníků, výtvarníků či filmařů (později se jich účastnili i mimoostravští autoři).

Zájem o kulturní dění a především o výtvarné umění jej neopustil ani v letech porevolučních. V listopadu 1996 Josef Sučík s několika přáteli založil Společnost pro současné umění – SCA (Society forContemporaryArts). Využil svých počítačových dovedností (pracoval jako správce počítačových sítí ve větších firmách a akciových společnostech), vytvářel první webové stránky ostravských výtvarných umělců a počal budovat elektronický výtvarný archiv, aby se posléze stal iniciátorem vzniku a hlavním autorem digitálního Lexikonu českých výtvarníků narozených ve XX. století. Ten poprvé vyšel svépomocí na CD v roce 1998 a obsahoval 2 500 hesel (jeho součástí byly i desítky reprodukcí jednotlivých děl). Postupným precizováním a doplňováním této jedinečné elektronické databáze dosáhl jejího zkvalitnění a učinil ji cenným nástrojem a pomocníkem širší veřejnosti k hlubšímu poznávání české výtvarné scény minulého století (dnes lexikon obsahuje kolem 10 500 hesel). V osobě Josefa Sučíka ztrácí ostravská kulturní scéna výrazného a erudovaného sympatizanta a organizátora širokých uměleckých aktivit, zejména pak v oblasti výtvarné tvorby.

 

Autor medailonu: Pavel Hruška