Zuzana Zemanová | Hornické vdovy – neznámé hrdinky – archiv bulletinu 1/2020

Malé (a dosud mladé) nakladatelství Dcera sestry, sídlící v Želešicích u Brna, vydalo na podzim 2019 publikaci s názvem Hornické vdovy1 , svým zaměřením i zpracováním ojedinělou a pozoruhodnou. Ačkoli o hornících samotných se psávalo zvláště v době před rokem 1989 velmi často, vždy se na ně pohlíželo především z hlediska pracovních výkonů, jejich soukromý a rodinný život stál mimo centrum pozornosti. Po listopadovém převratu se média začala orientovat na jiná témata, těžba uhlí současně procházela útlumem, a tak se i hornické povolání začalo z veřejného povědomí vytrácet, případně bylo vnímáno jako něco zastaralého, spjatého s bývalým režimem. Dodnes přitom mnozí z nás tuto profesi vykonávají a podstupují denně rizika spojená s prací pod zemí. V posledních letech ovšem jako by se ostravský region začal ke svým hornickým kořenům znovu více hlásit a i z ostatních částí republiky sílí zájem o tuto oblast. Důkazem může být právě kniha Hornické vdovy. Kniha nominována na Magnesii literu (předmluvu k ní napsal člen našeho spolku, historik Martin Jemelka – poznámka redakce) poprvé v souhrnné podobě přináší vzpomínky a příběhy těch, které větší či menší kus života prožily po boku horníků – jejich manželek. Jedná se o příslušnice několika generací, nejstarší měla v době vydání knihy osmdesát let, nejmladší oslavila třicáté osmé narozeniny. V knize vystupují pod křestními jmény. Najdeme mezi nimi prodavačku, kadeřnici či pracovnici pedagogického institutu. Všechny mají děti, většina už i vnoučata. Osm žen různého věku, vzdělání, profesí a koníčků spojuje to, že jejich muži zahynuli v důsledku důlního neštěstí. Není to však zdaleka jediným tématem jednotlivých vyprávění a tragickou událostí ani žádný z příběhů nekončí. Osudy jednotlivých žen i jejich rodin sledujeme dál až do dnešních dnů.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS28-online-verze.pdf